Servicii

  • publicitate pentru proprietăţile promovate pe site-ul propriu, pe alte site-uri şi în presa scrisă şi vorbită
  • vizionări ale proprietăţilor în vederea identificării, estimării preţului de piaţă şi obţinerii infomaţiilor legate de situaţia juridică
  • întocmire de schiţe şi planuri ale proprietăţilor
  • obţinerea de informaţii şi asistenţă privind cadastrul, întabularea şi cartea funciară
  • prezentări de oferte clienţilor interesaţi
  • consultanţă privind utilizarea cea mai bună a imobilelor
  • evaluări de piaţă pentru imobile
  • studii de piaţă imobiliară la temă.